Na kanale na YouTube użytkown­ika DrTech0logy pojaw­iły się trzy filmy, które z pewnoś­cią zaciekawią potenc­jal­nych właś­ci­cieli powyższej trójki. Są one bardzo obsz­erne, więc powinny rozwiać wszelkie wąt­pli­wości wobec powyższych tele­fonów. Wszys­tkie z omaw­ianych komórek stwor­zono z myślą o tych, którzy potrze­bują taniego tele­fonu do dzwonienia, bez zbęd­nych bajerów.

Nokia Asha 305 to drobna komórka Dual-SIM z trzycalowym oporowym wyświ­et­laczem 240 x 400 pik­seli, aparatem 2 Mpix, bardzo dobrym w tej klasie pro­ce­sorem 1 GHz i nie tak dobrą iloś­cią pamięci RAM (tylko 32 MB). Sys­te­mem oper­a­cyjnym jest tutaj szósta edy­cja Sym­biana S40. Tele­fon nie posi­ada niestety mod­ułu Wi-Fi, a wewnętrzna pamięć to 10 MB, lecz nic nie stoi na przeszkodzie pow­ięk­szyć ją kar­tami pamięci micro-SDHC.
 

 
Asha 306 z pozoru nie różni się niczym od wyżej wspom­ni­anego mod­elu. Wygląda iden­ty­cznie, waży tyle samo a pod klapką siedzą te same kom­po­nenty. Jedynymi różni­cami jest okro­je­nie trzys­taszóstki z Dual-SIM, lecz za to posi­ada moduł Wi-Fi, który zde­cy­dowanej więk­szości osobom przyda się znacznie bardziej niż dwie karty SIM w jed­nym pudełeczku.

 

 

Nokia Asha 311 prezen­tuje się lep­iej, choć, oczy­wiś­cie, nieco odbija się to na cenie. Została wyposażona w szkło Gorilla Glass, 120 MB wewnętrznej pamięci ROM, 128 MB RAM, znacznie lep­szy aparat 3,2 Mpix nagry­wa­jący filmy VGA w 25 klatkach na sekundę, oraz tech­nologię 3G.

 

 

Nie są znane ceny tech tele­fonów na pol­skim rynku, lecz w euro prezen­tują się następująco:

  • Nokia Asha 305 – 63 euro (250 zł)
  • Nokia Asha 306 – 68 euro (275 zł)
  • Nokia Asha 311 – 92 euro (375 zł)

Warto wspom­nieć, że EA spraw­iło prezent dla posi­adaczy powyższych słuchawek — każdy ich posi­adacz będzie mógł za darmo pobrać nie 2, nie 10, nie 20, a aż 40 gier od tego producenta.

Jak myśli­cie — czy wprowadze­nie trzech budże­towych komórek, które wyko­rzys­tują lukę między zwykłymi tele­fon­ami a smart­fon­ami poz­woli pod­nieść się Nokii? Czas pokaże…

Via 

Ciekawe? Podziel się!