Jeśli planu­je­cie waka­cyjny wyjazd na Hel, nie musi­cie martwić się o dostęp do Inter­netuNokia postanow­iła o to zad­bać i uczyniła z całego miasta jeden wielki hot-spot.

Wiele osób wyjeżdża­jąc na wakacje musi pogodzić się na odcię­cie od Inter­netu. Z myślą o nich pow­stała akcja utwor­zona przez Nokię - w całym mieś­cie porozmieszczała ona strefy Wi-Fi oraz tabliczki infor­mu­jące o nich, dzięki czemu nikt nie powinien przeoczyć takiego miejsca.

Najważniejszą wiado­moś­cią jest chyba to, że hot-spoty zostały utwor­zone również na plaży, dzięki czemu dostęp do Inter­netu mogą mieć również wszyscy ci, którzy postanow­ili wypoczy­wać opala­jąc się.

Oczy­wiś­cie, sko­rzys­tanie ze strefy Wi-Fi nic nie kosz­tuje, a jedynym warunk­iem jest posi­adanie tele­fonu z Wi-Fi ;) Nie pozostaje więc nic innego, jak korzys­tać i być cały czas w kon­tak­cie ze znajomymi :)

Zdję­cia z tej akcji dostępne są na face­bookowej stronie Nokii

Ciekawe? Podziel się!