Galaxy Beam to bardzo specy­ficzny tele­fon. Ma prze­ciętny wyświ­et­lacz, prze­ciętny pro­ce­sor oraz prze­cięt­nego Gin­ger­breada na pokładzie. Jed­nak jego głównym atutem jest coś zupełnie innego — wbu­dowany projektor!

Sam­sung Galaxy Beam to urządze­nie przez­nac­zone głównie dla biz­nes­menów i innych osób, które pod­czas swo­jej pracy muszą bardzo często przed­staw­iać prezen­tacje mul­ti­me­di­alne. Od teraz zami­ast korzys­tać z wielkiego i ciężkiego trady­cyjnego pro­jek­tora będą mogli wyświ­et­lać infor­ma­cje za pomocą komórki. Brzmi ciekawie?

Nieco mniej ciekawe są pozostałe osiągi Beama. Posi­ada on ekran o przekąt­nej 4″ i rozdziel­czości 480 x 800 pik­seli, dwur­dzeniowy pro­ce­sor 1 GHz, 768 MB pamięci RAM, aparat 5Mpix, aku­mu­la­tor 2000 mAh, 8 GB pamięci wewnętrznej oraz Androida w wer­sji 2.3 Gingerbread.

Jak z kolei prezen­tuje się pro­jek­tor? Może wyświ­et­lać obraz w rozdziel­czości 640 x 360 pik­seli o rozmi­arze 50″, gdy tele­fon będzie się zna­j­dował 2 metry od ściany. Jas­ność obrazu to 15 lumenów. Dla porów­na­nia — kosz­tu­jący 2 250 zł Epson EH-TW480 jest w stanie osiągnąć aż 2800 lumenów. Różnica jest zasad­nicza, choć widać ją także w wielkości obu urządzeń. A skoro jesteśmy już przy wymi­arach — Sam­sung ma 12,5 mm grubości

Galaxy Beam jest dostępny w Polsce od wczo­raj, a jego cena ofic­jalna cena to 1 999 zł.

Via

Ciekawe? Podziel się!