iPhone5

Tak, oto nadeszła chwila, na którą czekały mil­iony. Właśnie wyciekły zdję­cia iPhone’a 5, na których możemy dokład­nie zobaczyć, jak się prezen­tuje. Czy są aut­en­ty­czne? Wiele wskazuje na to, że tak.

Wszys­tko za sprawą iLab Fac­tory — firmy, która upub­liczniła zdję­cia prezen­tu­jące nowy tele­fon pro­du­centa z Cuper­tino. Czy właśnie tak będzie wyglą­dał przyszły iPhone, przekon­amy się dopiero na kon­fer­encji Apple. Jed­nak, sądząc po jakości i szczegółowości  zdjęć, szanse na to, że widz­imy nad­chodzący model są bardzo wysokie.

 

Od razu rzuca się w oczy zwięk­szony ekran — to jest chyba najwięk­sza rewelacja, której można się dopa­trzeć na zdję­ci­ach. Oprócz tego, potwierdzają się poprzed­nie zapewnienia, że iPhone 5 otrzyma 19-pionowe złącze. Dość niety­powo prezen­tuje się kamerka do wide­orozmów, której miejsce znalazło się w środ­kowej części obu­dowy, tuż nad mikrofonem.

Zmi­any doty­czące wyglądu są najbardziej widoczne z tyłu — nie zna­jdziemy tutaj — tak jak w mod­elu 4/4S — jed­no­litej, szk­lis­tej powierzchni odbi­ja­jącej światło. Zami­ast tego natrafimy na coś, co przy­pom­ina szc­zotkowane alu­minium, a zostało otoc­zone przez dwa czarne pasy — jeden umieszc­zony na górze, drugi na spodzie.

Bardzo gus­townym detalem jest przys­zli­fowana pod kątem boczna ramka obu­dowy — wygląda podob­nie, jak w poprzed­nim iPhonie, lecz włas­nie ten detal sprawia, że gdy patrzymy na urządze­nie, zda­jemy sobie sprawę z jego klasy. Nie od dziś wiadomo, że dia­beł tkwi w szczegółach.

Jak prezen­tuje się papierkowa specy­fikacja nad­chodzącej zabawki od Apple’a? Tego jeszcze nie wiadomo i zapewne ciężko będzie liczyć na jakikol­wiek pewny przeciek.

Pre­miera nowego iPhone’a nastąpi jesienią tego roku. Jak myśli­cie — jest na co czekać? Podoba Wam się jego design? Z pewnoś­cią nie przy­pa­suje każdemu — ja jed­nak swój kciuk kieruję do góry i czekam na tę chwilę, gdy będę mógł zobaczyć tele­fon Apple’a na żywo.

Jeśli jesteś­cie ciekawi moimi speku­lac­jami na temat iPhone’a 5, zapraszam do przeczy­ta­nia tego wpisu.

Via

Ciekawe? Podziel się!