Jeśli ofic­jalna aplikacja Face­booka przez­nac­zona na urządzenia z Sym­bianem ^1 (s60v5) i ^3 Cię zaw­iodła, możesz sko­rzys­tać z szy­bkiego i wygod­nego Faci­nate, który jest do pobra­nia za darmo w sklepie Ovi.

Faci­nate to pop­u­larny wśród Sym­bianow­ców pro­gram, dzięki któremu możemy korzys­tać z Face­booka. Jego użytkown­icy zach­walają sobie jego wygodę oraz funkcjon­al­ność. Infor­ma­cja na stronie pro­du­centa przed­stawia aplikację następująco:

Faci­nate jest klien­tem Face­booka dla tele­fonów Nokii. Taa, zda­jemy sobie sprawę że taki już ist­nieje, lecz myślimy, że Faci­nate jest na prawdę unikalny, a oto dlaczego:

Jest dar­mowy — żad­nych wer­sji trial, żad­nej ogranic­zonej funkcjon­al­ności — zwycza­jnie dar­mowy. Teraz i na wieki wieków!

● Pomyśleliśmy, że byłoby nie w porządku, gdyby ktoś nie mógł korzys­tać z Faci­nate na leg­en­darnej Nokii 5800 czy młodz­i­utkiej 700 — my nie pomi­jamy nikogo!

● Fas­ci­nate pozwala doświad­czyć naprawdę unikalnych doz­nań z użytkowa­nia, a to ze względu na sposób przewi­ja­nia stron — owszem, możesz je prze­suwać w poziomie, oczy­wiś­cie! Ale oprócz tego prze­suwają się też w górę i w dół! To jest takie słitq, szy­bkie i użyteczne, że od tej pory będziesz chciał, by wszys­tkie pro­gramy miały taką fajową nawigację!

● Czat! Srsly? Ta, 24/7. OMG, sup­cio! No to nara!

● Ekran główny — i to taki, który wygląda bardzo dobrze!

Noty­fikacje na Twoim ekranie głównym! Ważne pier­doły, takie jak urodziny zna­jomych czy noty­fikacje będą szczegól­nie wyróżnione. Dzięki Faci­nate nic Cię nie ominie, nawet jeśli nie uży­wasz go w tle!

No i rzecz jasna, możesz też dodawać swoje sta­tusy, wrzu­cać fotki, tworzyć albumy, przeglą­dać tablicę, szukać, komen­tować, lajkować, zapisy­wać się na wydarzenia. Jest tu wszys­tko, co byś chciał, a nawet to, czego jeszcze nie wiesz, że chcesz. A jeśli chcesz, być na bieżąco, polub naszą stronę na fejsie.

 

Aplikację można pobrać ze sklepu Ovi Store. Aby nikogo nie zmuszać do szuka­nia, po prostu klikni­j­cie w ten link, by ją pobrać.

Via

Ciekawe? Podziel się!