Asphalt 7

Seria Asphalt jest dla urządzeń mobil­nych tym samym, co słynny Need for Speed dla plat­form stacjonarnych. Od dziś posi­adacze tele­fonów z Androi­dem mogą poczuć zapach ben­zyny za sprawą najnowszej, siód­mej odsłony cyklu po rewela­cyjnej cenie. Jakiej? Zapraszam do newsa!

Gra od dłuższego czasu dostępna jest już dla urządzeń od Apple’a. Poli­tyka Gameloftu - twórcy Asphalta — nakazuje jed­nak, by ich najwięk­sze hity na plat­formę Google’a wydawać z opóźnie­niem (czego powo­dem, jak można przy­puszczać, jest piractwo). Na tę pozy­cję czekaliśmy dokład­nie 35 dni, aż do dziś.

Asphalt 7 wprawdzie nie różni się bardzo od swo­jej poprzed­niczki — Asphalta 6: Adren­a­line, choć i tak jest świetną ści­gałką. Najwięk­szymi różni­cami w sto­sunku do szóstki są nowe trasy, samo­chody, fizyka jazdy, popraw­ione sterowanie oraz popraw­ione efekty graficzne. No właśnie, grafika — sil­nik uży­wany w tej serii choć niezły, zaczyna się starzeć. Bardzo żałuję, że nie zas­tosowano rozwiązań tech­nicznych z Fast Five (którego, co ciekawe, nie mogę znaleźć w sklepach Gameloftu, Google’a ani App Store). Widocznie celem nadrzęd­nym była kom­paty­bil­ność dla jak najwięk­szej liczby urządzeń.

W grze mamy do dys­pozy­cji szereg naj­droższych i najszyb­szych samo­chodów świata — są to cho­ci­ażby Fer­rari 458 Italia, Fer­rari FF, Lam­borgh­ini Aven­ta­dor LP 700–4, Pagani Huayra czy   Dodge Viper ACR-X. W sumie jest ich ponad 60, a jeździć możemy nimi po 15 trasach będą­cymi uli­cami najwięk­szych metropolii świata.

Co jed­nak najważniejsze, gra jest dostępna za 3,16 zł, co jest wspani­ałą infor­ma­cją! Przed ścią­ganiem należy się upewnić, czy posi­adamy dostate­czną ilość wol­nego miejsca, gdyż Asphalt 7 waży 1,36 GB, a sama oper­acja pobiera­nia real­i­zowana jest Google Play, a nie — jak poprzed­nio — w wewnętrznym down­load­erze Gameloftu.

Grę Asphalt 7: Heat dla Androida można pobrać stąd.

Tutaj nato­mi­ast zna­j­duje się wer­sja dla iOS-a.

W najbliższym okre­sie może­cie się spodziewać obsz­ernej recen­zji tej gry ;)

Ciekawe? Podziel się!