Hayabusa

Dziś na Dai­ly­mo­bile ser­wu­jemy wam wycieczkę po Azji — na początku zwiedzil­iśmy Koreę Połud­niową z Sam­sungiem, następ­nie udal­iśmy się do Chin za sprawą Xiaomi, a teraz kolej na Japonię. To z powodu tele­fonu Sony LT29i Xpe­ria Hayabusa, którego zdję­cia właśnie wyciekły do sieci.

Hayabusa będzie między­nar­o­dową wer­sją Xperii GX, którą sprzedawano była wyłącznie na kon­ty­nen­cie azjaty­ckim. Pogłoski o LT29i można było usłyszeć już od jakiegoś czasu, lecz dopiero teraz mamy namacalny dowód tego, że tele­fon ist­nieje. Wiadomo też, że przeszła już pomyśl­nie testy Fed­er­al­nej Komisji Łączności w USA.

Ze zdjęć wywnioskować można, że Hayabusa ma jeszcze sporą drogę do wdroże­nia jej do sprzedaży. Widać to po zna­j­du­ją­cym się logu Sony Eric­ssona oraz napisie Xpe­ria — oczy­wiś­cie zostaną one odpowied­nio zastą­pi­one, gdyż tele­fon będzie dostępny pod ban­derą Sony. Jedno (dość niepewne) źródło infor­muje, że pre­miera odbędzie się jeszcze w sierp­niu. Kto wie, być może Japończycy zdążą się uwinąć w jeden miesiąc — nie takie rzeczy się zdarzały?

Przede wszys­tkim LT29i zwraca uwagę świet­nym wyglą­dem. Zaskaki­wać może, że nie posi­ada charak­terysty­cznej cechy smart­fonów Sony z serii Iconic Iden­tity — przezroczys­tego paska pod ekranem — przy­pom­ina raczej Xperię Arc. Możliwe jed­nak, że zmi­ana wyglądu w sto­sunku do mod­elu widocznego na zdję­ci­ach obe­jmie coś więcej niż sam rebranding.

Nie wspom­ni­ałem jeszcze o najważniejszym — specy­fikacji tech­nicznej. Najpraw­dopodob­niej będzie ona niez­nacznie różnić się od azjaty­ck­iej wer­sji. Możemy zatem liczyć na dwur­dzeniowy pro­ce­sor Snap­dragon S4 1,5 GHz, wyświ­et­lacz 4,6″ 720p, aparat o matrycy 13 megapik­seli, 16 GB wbu­dowanej pamięci oraz 1 GB pamięci RAM. Całość ma być zasi­lana aku­mu­la­torem o mocy 1700 mAh. Hayabusa rzekomo będzie posi­adać bardzo wyda­jny układ graficzny Adreno 320 (Xpe­ria GX miała Adreno 225), lecz może zabraknąć obsługi NFC. Całość będzie dzi­ałać pod kon­trolą Androida 4.0 Ice Cream Sand­wich.

Moim zdaniem nowa propozy­cja Sony prezen­tuje się znakomi­cie. Liczę na to, że słuchawka będzie dostępna w przys­tęp­nej cenie. Jeśli tak, być może to właśnie będzie mój przyszły telefon.

lt29i lt29i

lt29i Hayabusa

 

Via 

Ciekawe? Podziel się!