Dead-Trigger

 

Android jest sys­te­mem o wielkim poziomie piractwa. Przekon­ało się o tym na włas­nej skórze czeskie stu­dio Madfin­ger Games, które postanow­iło na tej plat­formie udostęp­nić swoje najnowsze dzieło — Dead Trig­ger — za darmo.

Dead Trig­ger to intere­su­jący FPS pole­ga­jący na elim­i­nowa­niu chmar zom­bie stwor­zony przez twór­ców niezwykle pop­u­larnego Shad­ow­guna. Początkowo został on wydany w niesamowicie atrak­cyjnej cenie 3,99 zł. Jak się okazało, ogromna część użytkown­ików Androida stwierdz­iła jed­nak, że jest to za drogo i postanow­iła pobrać grę z pirac­kich stron udostęp­ni­a­ją­cych ją za darmo. Ten niele­galny pro­ceder to zmora devel­op­erów wypuszcza­ją­cych swoje pro­gramy na sys­tem Google’a — Android charak­teryzuje się niezwykle dużą skalą piractwa. Madfin­ger uznał, że ilość pobrań Dead Trig­gera była tak mała, że postanowił roz­dać go za darmo.

Na swoim pro­filu face­bookowym Madfin­ger Games opub­likowało następu­jące oświadczenie:

Odnośnie obniżki ceny. TO jest nasze oświad­cze­nie. Głównym powo­dem jest skala piractwa na urządzeni­ach z Androi­dem, która okazała się niewiary­god­nie wysoka. Na początku zamierza­l­iśmy udostęp­nić tę grę dla możli­wie jak najwięk­szej liczby osób — dlat­ego dal­iśmy ją wam za dolara. Było to znacznie mniej  niż 8$ za SHADOWGUN, ale z drugiej strony nie mogliśmy jej podarować wam za darmo, ponieważ nie mamy jeszcze doświad­czenia z aplikac­jami free-to-play. Jed­nakże, nawet dla gry za dolara, piractwo jest tak ogroooooooooomne, że ostate­cznie zde­cy­dowal­iśmy udostęp­nić DEAD TRIGGER za darmo. Mimo to — DEAD TRIGGER — nie jest FREEMIUM, zawsze był i wciąż pozostaje FREE-TO-PLAY, a to oznacza, że wszyscy gracze są są zdolni do gra­nia bez IAP (płat­ności wewnętrznych)! Pod­pisu­jemy się pod tym, ponieważ wszyscy członkowie zespołu grają (z zad­owole­niem) w DEAD TRIGGER bez IAP.

 

W takich chwilach przykro mi jest za wszys­t­kich piracą­cych użytkown­ików Androida. To dzięki takim zagry­wkom ten sys­tem jest nierzadko pomi­jany przez twór­ców aplikacji. Można tutaj wspom­nieć również o prak­tykach stosowanych przez Gameloft, który wydaje swoje gry z co najm­niej miesięcznym opóźnie­niem w sto­sunku do iOS-a.

 

Cena gry Dead Trig­ger na plat­formę iOS nie uległa zmi­anie i dalej wynosi ona 0,79 €.

Via

Ciekawe? Podziel się!