Nokia-500

Od dziś Play waka­cyjnie zjeżdża z cenami dwóch słuchawek. Tym razem na tapetę idą poręczna Nokia 500 oraz ele­gancki Sony Eric­s­son Xpe­ria Arc S.

Dla przy­pom­nienia: Nokia 500 to smart­fon oparty na plat­formie Sym­bian Anna (z możli­woś­cią aktu­al­iza­cji do Sym­biana Bella). Jego sercem jest jed­nos­tka tak­towana częs­totli­woś­cią 1 GHz. Pięćsetka posi­ada śred­niej klasy aparat cyfrowy o matrycy 5 megapik­seli, a dzięki ekra­nowi 3,2″ o rozdziel­czości  360 x 640 pik­seli tele­fon ma kom­pak­towe wymi­ary. Charak­terysty­czną cechą są wymi­enne tylne pan­ele obu­dowy w różnych kolorach otrzymy­wane w zestawie. Dzięki korzyst­nemu sto­sunkowi cena/jakość mała Nokia zaskar­biła sobie serca (i port­fele) osób, które poszuki­wały taniej komórki z ekranem dotykowym.

Jak prezen­tuje się pro­mocja? W najlep­szym wypadku możemy zaoszczędzić nawet 228zł (All Inclu­sive Max 45). Mimo wszys­tko, bardzo słabo wypada obniżka ceny w ofer­cie Super Stan Dar­mowy 29 — z 349zł Nokia 500 została przece­niona na 319zł. Pod tym wzglę­dem spodziewałem się po Playu czegoś więcej. Na szczęś­cie, w pozostałych tary­fach tele­fon kosz­tuje złotówkę.

Aktu­alny cen­nik usług dla Nokii 500 wygląda następująco:

500-Cennik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak nato­mi­ast wyglada pro­mo­cyjne video od Play:


Sony Eric­s­son Xpe­ria Arc S skierowany został do bardziej wyma­ga­jącego grona użytkown­ików. Jest to jeden z naj­moc­niejszych jed­nordzeniow­ców na rynku (pro­ce­sor 1,4GHz) charak­teryzu­jący się wyśmien­i­tym aparatem fotograficznym z matrycą Exmor R zapew­ni­a­ją­cym wyraźne zdję­cia w słabych warunk­ach  oświ­etle­niowych. Nie można zapom­nieć również o  bardzo dobrym ekranie 4,2″ oraz świet­nym desig­nie. Nie należy zapom­i­nać jed­nak, że Arc S słynie ze słabego wyko­na­nia obu­dowy — plas­tik, z którego została wyko­nana jest podatny na pękanie.

Tele­fon w ramach pro­mocji jest ofer­owany na bardzo korzyst­nych warunk­ach. Nawet, jeśli mówimy o najniższych stawkach abona­mentu. Jed­nak najbardziej spek­taku­larna jest obniżka w ramach All Inclu­sive MAX 95, w której został przece­niony z 579 zł na 1 zł.

Xperia-Cennik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak, jak w przy­padku Nokii 500 Play obdarzył nas również krótkim filmikiem prezen­tu­ją­cym pro­mocję:

Ciekawe? Podziel się!