revenants

 

The Revenants — Cor­ri­dor of Souls™ to kole­jna zręcznościowo-logiczna gra od Microsoftu. Tym razem gracz ma za zadanie wcielić się w ducha i czer­pać życio­da­jną moc ze swoich prze­ci­wników. Brzmi mrocznie? Może i tak, lecz w rzeczy­wis­tości gra wcale taka nie jest.

The Revenants — Cor­ri­dor of Souls™ opiera się na prostym założe­niu — na ekranie pojaw­iają się porusza­jące się w różnych kierunk­ach stworki, wokół których należy zakreślić pal­cem pętlę, aby się ich pozbyć. Gdy pokon­amy ich wystar­cza­jącą ilość, prze­chodz­imy do następ­nego poziomu. Oczy­wiś­cie, z każdym poziomem gra staje się trud­niejsza, ponieważ napo­tykamy coraz więcej prze­ci­wników. Dzięki prostemu pomysłowi i nieskom­p­likowanej roz­gry­wce pro­dukcja doskonale sprawdzi się np. w kole­jce do lekarza.

Gra sko­jarzyła mi się od razu z pre­his­to­ryczną Mambą, w której to gracz miał za zadanie sterować pająkiem tak, by zła­pać w sieć węża. The Revenants w założe­ni­ach jest czymś bardzo podob­nym — oczy­wiś­cie kli­mat, oprawa graficzna oraz sposób sterowa­nia różnią znacznie oba tytuły, choć wciąż można poczuć się jak za dawnych cza­sów. No, oczy­wiś­cie pod warunk­iem, że grało się wcześniej w Mambę.

Roz­gry­wkę doskonale prezen­tuje ten krótki filmik:

 

The Revenants — Cor­ri­dor of Souls™ można zakupić lub pobrać dar­mową wer­sją demo klika­jąc w ten link. Koszt zakupu to 10,49zł. Jak na tak prostą gierkę, jest to sporo za dużo. Jakby nie patrzeć — otrzy­mu­jemy prostą pro­dukcję, która nie jest w żad­nym stop­niu odkry­w­cza, a po paru dni­ach może znudzić.

Gra obsługuje usługę Xbox LIVE, oraz doskonale dzi­ała na smart­fonach: Nokia Lumia 900, Nokia Lumia 800, Nokia Lumia 710, Nokia Lumia 610.

UWAGA: Aby uru­chomić tę grę na tere­nie Pol­ski należy w ustaw­ieni­ach zmienić region na angielski. 

Via

Ciekawe? Podziel się!