ZTE znany w Polsce w szczegól­ności z bardzo pop­u­larnego, low-endowego mod­elu ZTE Blade nie wytrzy­mał do dnia otwar­cia targów Mobile World Con­gress w Barcelonie i zapowiedział właśni 2 nowe mod­ele smart­fonów z Androi­dem. Jeden low-endowy oraz drugi z wyższej półki

Oby­dwa mod­ele z wyglądu są do siebie bardzo podobne różniąc się praw­dopodob­nie jedynie wyko­naniem oraz uży­tymi mate­ri­ałami. Sam dizajn urządzenia przy­pom­ina połącze­nie znanych już mod­eli Nokii z Sym­bianem ^3 oraz Galak­ty­cznych mod­eli Samsunga.

Pier­wszy, bardziej intere­su­jące urządze­nie o wdz­ięcznie brzmiącej nazwie PF200 zostanie praw­dopodob­nie wyposażony w niezi­den­ty­fikowany pro­ce­sor 1.2GHz. Pewne jest nato­mi­ast wyko­rzys­tanie 4,3-calowego wyświ­et­lacza qHD, 8-megapikselowego aparaty z funkcją przech­wyty­wa­nia filmów w rozdziel­czości 1080p. Słuchawka będzie wspier­ała również stan­dardy UMTS, GSM oraz LTE co jest ogrom­nym plusem dla samego urządzenia. Dodatkowo do dys­pozy­cji prócz stan­dar­d­owego Blue­tooth oraz WiFi dostaniemy łączność DLNANFC.

Drugi model ZTE N910 przy­pom­i­na­jący w swoim oznacze­niu mod­ele Nokii obsłuży łączność LTE FDD, CDMA oraz wspar­cie dla EVDO. Rozmiar wyświ­et­lacza praw­dopodob­nie nie zostanie zmieniony a jego rozdziel­czość wyniesie do 800 x 480 pik­seli. W ZTE N910 otrzy­mamy również nieco słab­szy, 5-megapikselowy aparat fotograficzny na szczęś­cie również z możli­woś­cią kręce­nia wideo w rozdziel­czości 1080p. Wszys­tko to pod kon­trolą pro­ce­sora o tak­towa­niu 1,5 GHz. 

Niestety ZTE szczegółowe infor­ma­cje takie jak cena czy daty pre­mier postanowił zachować do dnia targów Mobile World Con­gress. ZTE twierdzi że jego pier­wsze dwa mod­ele ZTE z LTE to dopiero początek inwazji nowej, sze­rok­iej gamy urządzeń ZTE z LTE wprowad­zonych w najbliższych miesią­cach na rynek.

Via

Ciekawe? Podziel się!