Jakiś czas temu to Win­dows Phone 7 był por­towany do innych, często starszych urządzeń. Doskon­ałym tego przykła­dem jest HTC HD2 na którym od dłuższego czasu każdy bez więk­szych prob­lemów może zain­stalować nowego Win­dows Phone 7. Tym razem rola się odwraca i to na tele­fonach z Win­dows Phone 7 można uru­chomić  staruszka Win­dowsa Mobile 6.1 .

Ktoś może spy­tać “ale po co instalować starego Win­dowsa na nowym?”. Odpowiedź jest prost­sza niż może się to komuś wydawać, na Windows’a Mobile jest nadal sporo bardzo ciekawych oraz wartych uwagi aplikacji których nie zna­jdziemy na innych sys­temach mobil­nych w tym na nowym Win­dows Phone 7. Przykła­dem takiej aplikacji jest AutoMapa która po wielu lat­ach nadal jest jed­nym z najlep­szych pro­gramów GPS dostęp­nym jedynie na Win­dows Mobile oraz iOS (w niedalekiej przyszłości dostępna również dla Androida)

Sam port Win­dows Mobile to tak naprawdę emu­la­tor tego sys­temu. Każda praca wewnątrz emu­la­tora wydaje się dzi­ałać bardzo dobrze, sys­tem uruchamia gry, aplikacje, ustaw­ienia, odt­warza nawet video w for­ma­cie którego Win­dows Phone 7 nie obsługuje.

Ponieważ Win­dows mobile jest uru­chomiony na dzi­ała­ją­cym Win­dows Phone 7 jako aplikacja, naciśnię­cie przy­cisku Wstecz prze­niesie Cię do ekranu Start ale łatwo można wró­cić do Win­dows Mobile za pomocą wielozadaniowości.

Nie ma słowa o tym, kiedy emu­la­tor ujrzy światło dzi­enne i czy w ogóle do tego dojdzie. Miejmy nadzieję że tak się stanie i w niedalekiej przyszłości będziemy mogli uru­chomić Win­dowsa Mobile na Win­dows Phone 7 oraz innych sys­temach oper­a­cyjnych.

Via 

Ciekawe? Podziel się!