Aplikacje do tworzenia i obróbki zdjęć często w połącze­niu z aparatem w iUrządzeni­ach tworzą niesamowite, zapier­a­jące dech w piersi zdję­cia prosto z tele­fonu. Dla wielu fanów takiej formy uwiecz­ni­a­nia chwili ten gad­get to obow­iązkowy dodatek do ich smartfona.

iCA to bardzo ciekawy gadżet zmieni­a­jący naszego  iPhone’a w stary, old­schoolowy aparat z pewnoś­cią zaciekawi wielu użytkown­ików telefonu.

Ten gadżet to nie tylko bardzo ory­gi­nalna i niezwykle ciekawa obu­dowa tele­fonu poma­ga­jąca chronić przed niech­cianymi zarysowa­ni­ami i uszkodzeni­ami nasz smart­fon. iCA pozwala nam również na szy­bką i bardzo wygodną możli­wość uch­wyce­nia chwili poprzez fizy­czny przy­cisk nad spustem migawki iPhone’a co w połącze­niu z najnowszym opro­gramowaniem w wer­sji 5.0 pozwala bez konieczności dotyka­nia ekranu zro­bić zdjęcie.

Dodatkowo do pomocy przy tworze­niu  auto­portretów  w miejscu obiek­tywu zna­jdziemy lus­tro poma­ga­jące odpowied­nio wykadrować zdję­cie bez konieczności zerka­nia na ekran telefonu.

Etui w dość wysok­iej cenie 140 dolarów wraz z pask­iem zna­jdziecie pod tym adresem. Do zestawu dodawane są  również nakładki pozwala­jące posz­erzyć kąt widzenia iPhone’a oraz zmieni­a­jące zdję­cia na na takie, które przy­pom­i­nają fotografię wyko­nane za pomocą obiek­tywu FishEye.

Dla wielu kole­jnym minusem iCA jest  kom­paty­bil­ność  jedynie z dwiema, najnowszymi wer­s­jami tele­fonu z nad­gryzionym jabłkiem.

Jak myśli­cie, czy warto zain­west­ować 140 dolarów na taki gadżet czy to tylko strata pieniędzy?

Ciekawe? Podziel się!