A nowym wcie­le­niem dosyć starej już Nokii został Android 4.0 Ice Cream Sand­witch który został właśnie  przepor­towany na model N900.

Dla wielu nie jest to już tak niespodziewane wydarze­niem jak port dla HTC Dream o którym może­cie poczy­tać pod tym linkiem.

N900 nie pracuje fab­rycznie na Androidzie, jed­nak bogate środowisko mod­er­skie otacza­jące ten tele­fon dalej podtrzy­muje ten model przy życiu i jak na razie wychodzi im to bardzo dobrze. Ten smart­fon jest praw­dopodob­nie najbardziej mod­owal­nym tele­fonem jaki kiedykol­wiek wypro­dukowano! Można na nim korzys­tać nie tylko z fab­rycznie pre­in­stalowanego Maemo oraz romów z Androi­dem. Dostępne są równiesz romy z Win­dows Mobile, Win­dows 95/98 oraz Ubuntu.

Sam port Androida 4.0 jest na razie w bardzo wczes­nej fazie testów ale efekty może­cie zobaczyć już teraz.

Za kon­wer­sję odpowiedzialna jest ekipa NIT­droid która jak sama twierdzi jest w stanie wycis­nąć z tele­fonu 100%  i sprawić aby sys­tem był funkcjon­alny i szy­bki. Obecną fazę prac twórcy nazy­wają Pre-Pre-Alpha co z pewnoś­cią oznacza bardzo-bardzo-wczesną fazę projektu.

A co wy sądzi­cie na temat takich pro­jek­tów? Czy waszym zdaniem są one potrzebne starszym telefonom? 

Via

Ciekawe? Podziel się!