Zbliża się zima a wielu z nas posi­adaczy smart­fonów z dotykowym ekranem wyko­naneym w tech­nologii pojem­noś­ciowej nie chce zmarznąć w zimne dni. Prob­lem pojawia się wtedy gdy chcemy ode­brać połącze­nie lub zro­bić z tele­fonem cokol­wiek innego mając założone rękaw­iczki.

Sposobem tym jest pasta termo prze­wodząca stosowana w chłodze­niu kom­put­erów.  Z pewnoś­cią wielu z was spotkało się z nią już nie jeden raz. Ci którzy jed­nak nie wiedzą o czym mówię mogę zapewnić że taka pasta jest gdzieś pod maską waszego kom­put­era. Oso­biś­cie nie pole­cam szuka­nia jej gdzieś w waszych kom­put­er­ach. Pastę ter­mo­prz­wodzącą kupicie za niewielkie pieniądze w więk­szości sklepów z akce­so­ri­ami kom­put­erowymi a naj­tańsza jej wer­sja nie powinna przekroczyć ceny 5zł.

Gdy zdobędziemy już naszą pastę wystar­czy że nałożymy bardzo niewielką ilość na końcówkę palca którym chcemy obsługi­wać nasz tele­fon i poczekać aż pasta wyschnie. Pamię­ta­j­cie że nie może­cie z nią prze­sadzić! Tutaj pojawia się minus całego zas­tosowa­nia. Pasta tward­nieje czego skutkiem mogą być porysowane ekrany! Posi­adacze tele­fonów z ekranem wyko­nanym w tech­nologii Gorilla Glass mogą odetch­nąć spoko­jnie lecz niestety nie wszyscy posi­adają tak trwałe i odporne na zarysowa­nia wyświetlacze.

Oso­biś­cie zdążyłem już przetestować tę metodę  i jestem z niej bardzo zad­owolony. A wy macie na to jakieś inne metody? Jeśli tak podziel­cie się nimi z nami! A może sko­rzysta­cie z tego sposobu? Czekam z niecier­pli­woś­cią na odpowiedzi w komentarzach! 

Ciekawe? Podziel się!