TwimGo Nokia aplikacje

TwimGo to bardzo prak­ty­czna i użyteczna aplikacja skierowana do wszys­t­kich użytkown­ików ser­wisu Twit­ter. Jest to dar­mowa aplikacja przez­nac­zona dla tele­fonów Nokia z sys­te­mem Symbian^3, Sym­bian S60v5 oraz Maemo – Nokia N900. Zobaczmy, jak dzi­ała TwimGo?

Aplikacja TwimGo wyko­rzys­tuje bib­lioteki QT i napisana została dla sys­temów Sym­bian, Maemo oraz jak podaje devel­oper – także MeeGo. Aplikacja umożli­wia różny podgląd Twit­tów, a kine­ty­czne prze­chodze­nie pomiędzy oknami jest bardzo płynne i szy­bkie. Podgląd udostęp­nia nam takie infor­ma­cje, jak treść Twi­ita – jego autora, czas doda­nia. Dzięki takiemu rozmieszcze­niu wiado­mości możemy szy­bko na nie odpisać, napisać do autora lub prze­jść do strony inter­ne­towej do której ktoś udostęp­nił link.

Zobacz także: Sys­tem MeeGo w Nokii N9 — przegląd

Aplikacja pomimo tego, że jest prosta w obsłudze to należy przyz­nać, że jest ona kom­plet­nym narzędziem, które udostęp­nia niemal wszys­tkie możli­wości co desk­topowy Twit­ter. W ustaw­ieni­ach aplikacji TwimGo mamy do wyboru np. czas co jaki aplikacja ma odświeżać Twitty czy też motyw kolorysty­czny aplikacji.

TwimGo to jeden z wielu klien­tów Twit­tera, który możemy znaleźć w Ovi Store, ale także jest to jeden z najlep­szych dostęp­nych pro­gramów na Sym­biana i Maemo dostępny na tele­fony Nokii.

Pole­cam: Nokia N9 vs. Nokia N8 — który smart­fon nagrywa lep­sze filmiki?

Aplikację TwimGo na tele­fony Nokia ściąg­nię­cie za darmo ze sklepu Ovi Store – wystar­czy się zalogować.

Ciekawe? Podziel się!