Voice Translate Pro Nokia

Voice Trans­la­tor Pro to dar­mowa aplikacja dla tele­fonów Nokia (Sym­bian S60v3 / S60v5 / Symbian^3). Aplikacja umożli­wia obsługę wielu języków – w tym polskiego.

Zobacz także: Nokia Uni­ver­sal Search — nowa wyszuki­warka dla smart­fonów Nokii

Mot­tem aplikacji Voice Trans­late Pro jest zdanie: Przetłu­macz i powiedz to! Odd­aje ono w całości zamysł oraz funkcje tej aplikacji. Umożli­wia ona szy­bkie tłu­macze­nie tek­stu i poprawne wypowiedze­nie tłu­maczenia. Oprócz tłu­maczenia języka pol­skiego (w dwie strony). Voice Trans­late Pro umożli­wia także tłu­macze­nie języka: niemieck­iego, hisz­pańskiego, włoskiego, arab­skiego, duńskiego, greck­iego, szwedzkiego, rosyjskiego i wiele wiele innych. By zobaczyć pełną listę obsługi­wanych języków wystar­czy wejść na stronę Google Trans­late – jest ona sil­nikiem aplikacji.

Pole­cam: Aplikacje Nokia: Nokia Weather HD — prog­noza pogody w najwyższej jakości

Aplikacja wymaga posi­ada­nia bib­liotek QR na swoim tele­fonie – w innym przy­padku może nie zadzi­ałać lub też nie dzi­ałać poprawnie. Warto także pamię­tać, że wyko­rzys­tuje ona połącze­nie z Inter­netem do tłu­maczenia tekstów.

Aplikację Voice Trans­late Pro pobierze­cie za darmo z Ovi Store.

Via

Ciekawe? Podziel się!