Nokia tablet

Boom związany z table­tami rozpoczął się już jakiś czas temu, gdy Apple przed­staw­iło iPad’a – tablet, który zre­wolucjoni­zował rynek gadżetów. W tym samym cza­sie każda z liczą­cych się firm pro­duku­ją­cych elek­tron­ikę użytkową wydała swój własny tablet – RIM, HP Palm, Sam­sung, Sony. Nokia niestety nie miała zami­aru brać udzi­ału w tym wyś­cigu – teraz zmieniła zdanie. Czego możemy się spodziewać po table­cie Nokii?

Zobacz także: iPad 2 od 2049zł — dzisiaj pre­miera w Polsce!

Stephen Elop – dyrek­tor gen­er­alny Nokii zapowiedział, że Nokia pracuje nad urządze­niem, które ma wyprzedzić pozostałe tablety na rynku. Jak pod­kreślił: Nokia nie chce wprowadzać na rynek kole­jnego tabletu numer 201, chce wprowadzić coś innowa­cyjnego i rewela­cyjnego. Z pewnoś­cią słowa Elop’a dobrze odd­ają obraz wejś­cia iPad’a na rynek i jego abso­lut­nej dom­i­nacji. Niestety aby wykonać taki manewr Nokia musi­ałaby się mocno napocić przy tworze­niu swo­jego pier­wszego tabletu.

Co będziemy mogli zobaczyć w table­cie Nokii?

Na chwile obecną są to oczy­wiś­cie domysły, ale praw­dopodob­nie tablet Nokii zostanie wyposażony w sys­tem Microsoft Win­dows w wer­sji 7 lub 8. Po pod­ję­ciu współpracy tych dwóch firm, takie rozwiązanie wydaje się być wręcz oczy­wiste. Co do dal­szych speku­lacji na temat tabletu Nokii, chyba należy jeszcze trochę poczekać, ponieważ niez­nane są znane żadne dane tech­niczne. Czy myśli­cie, że Nokia będzie w stanie pod­jąć konkurencję z iPad’em czy Sam­sungiem Galaxy Tab?

Via

Ciekawe? Podziel się!