iPhone 4 white colour

Po długich speku­lac­jach kiedy pow­stanie, gdzie i czy w ogóle pow­stanie, firma Apple zamyka usta wszys­tkim niedowiarkom – iPhone 4 w białej wer­sji kolorysty­cznej od dzisiaj jest już dostępny w 26 kra­jach. Czy znalazła się wśród nich Polska?

Zobacz także: Nokia N8 vs iPhone 4 — porów­nanie nagrań video

Niestety ale biała wer­sja iPhone’a 4 nie będzie jeszcze dostępna w naszym kraju, co nie znaczy, że nie zna­jdziemy tego tele­fonu na Alle­gro. Biały iPhone 4 dostępny będzie w następu­ją­cych kra­jach: Aus­tria, Aus­tralia, Bel­gia, Kanada, Chiny, Czechy, Dania, Fin­lan­dia, Francja, Niemcy, Hong Kong, Irlan­dia, Włochy, Japonia, Luk­sem­burg, Makau, Holan­dia, Nowa Zelandia, Nor­we­gia, Sin­ga­pur, Korea Połud­niowa, Hisz­pa­nia, Szwecja, Tajwan, Taj­lan­dia, Wielka Bry­ta­nia, USA.

Kiedy biały iPhone 4 dotrze do Pol­ski? – to się pewnie okaże w najbliższym czasie.

Ciekawe? Podziel się!