Wyjadacze iPhone AppWyjadacze iPhone

Wyjadacze to aplikacja mająca pomóc w roz­woju por­talu Wyjadacze.pl. Czym charak­teryzuje się ten nowy por­tal społecznoś­ciowy? Sku­pia on wokół siebie ludzi, którzy dzielą się infor­ma­c­jami na temat przy­go­towanych potraw w wybranych lokalach na tere­nie całego kraju i na świecie. Wyjadacze odwiedzili już 428 restau­racji i wykon­ali 1155 zdjęć potraw, które teraz może­cie podzi­wiać na ekranie iPhone’a.

Zobacz także: NBA JAM na iPhone’a i iPad’a

Wydaje się więc oczy­wiste, że taki por­tal musiał doro­bić się aplikacji mobil­nej, gdzie w każdej chwili możemy sprawdzić, jak konkretne danie będzie wyglą­dało i jaka jest opinia na jego temat. Oczy­wiś­cie należy mieć na względzie, że baza 428 restau­racji szału nie czyni, ale sam pro­jekt ma trochę ponad pół roku, a baza z dnia na dzień staje się coraz bogatsza.

Pole­cam: Aplikacja mobilna Banku Mil­len­nium na Androida i iOS

Co jed­nak najważniejsze to fakt, że aplikacja Wyjadacze jest dar­mowa – dostępna w App Store. Stwor­zono dwie wer­sje językowe – pol­ską i ang­iel­ską. Wyma­gania aplikacji są dosyć wygórowane – wyma­gany iOS 4.0. Aplikacja dostępna jest zarówo na iPhone’a, iPod’a Touch, jak i na iPad’a.

Ciekawe? Podziel się!