Angry Birds Icon

Często pyta­cie czy starsze mod­ele Nokii z sys­te­mem Sym­bian S60v3 i S60v5 mogą obsłużyć grę Angry Birds? Niestety teo­re­ty­cznie takiej możli­wości nie ma, ale jak zobaczy­cie na video w dal­szej części newsa Angry Birds może zostać odpalone nawet na tele­fonie pozbaw­ionym dotykowego ekranu – Nokia E5.

Zobacz także: Nokia E5 — prezen­tacja telefonu

I choć samo nagranie przy­pom­ina trochę schadzkę na wielki prze­ciek to nie da się ukryć, że na video widz­imy tele­fon Nokia E5, który obsługuje grę Angry Birds – chcieć znaczy móc, choć nie pole­cam wykony­wać takich mody­fikacji bez wiedzy w tema­cie – grozi to całkow­itą śmier­cią telefonu.

Ciekawe? Podziel się!