Nokia Windows Phone 7

Rosyjski redak­tor por­talu Mobile Review zdradził pier­wsze infor­ma­cje na temat planowanych przez Nokie smart­fonów z sys­te­mem WP7. Nokia nie mogła lep­iej dobrać nazewnictwa swoich nowych słuchawek, postanow­iła stworzyć nawet nową serię tele­fonów z Win­dows Phone 7.

Zobacz także: Raport: W 2015 smart­fony z Win­dows Phone 7 będą miały 21% rynku, tyle co Sym­bian w tej chwili!

W-series – tak będzie można określić nowe smart­fony Nokii z WP7 OS, które mają ujrzeć światło dzi­enne na początku 2012 roku. Dwa pier­wsze mod­ele mają nosić nazwę Nokia W7 i Nokia W8 – praw­dopodob­nie W7 wyjdzie jako pier­wszy z racji na sym­bo­l­ikę tej nazwy W7 z WP7. Dodatkową infor­ma­cją podaną przez Eldara (redak­tora Mobile Review) jest akt, że Nokia W7 ma być bardzo podobna do Nokii X7, którą Finowie zaprezen­towali w tym tygod­niu. Wszys­tkie z planowanych smart­fonów z sys­te­mem Win­dows Phone 7 mają być wyposażone w układ Qual­comm, który jest staw­iany jako wymógł przez Microsoft.

Pole­cam: Tele­fony Nokia z sys­te­mem Win­dows Phone 7 — podsumowanie

Nokia planuje wydać 12 smart­fonów z WP7 w 2012 roku. Pon­adto planowane są wprowadzane uak­tu­al­nienia do sys­temu Symbian^3 – w lipcu mają być dostępne uak­tu­al­nienia do wer­sji PR2.0 (Sym­bian Anna), nato­mi­ast pod koniec jeśli kole­jna mała aktu­al­iza­cja tego sys­temu. W połowie 2012 roku Nokia będzie aktu­al­i­zować ponownie Symbian^3 do wer­sji PR 3.0 – jed­nakże ter­miny te mogą ulec zmi­anie. Nokia tym samym pod­jęła decyzję, że tele­fony z Sym­bianem będą tańsze niż zaawan­sowane smart­fony z WP7 – co wydaje się być zrozu­mi­ałym posunięciem.

Na sam koniec Eldar pod­kreślił, że Nokia bardzo chce się wyróżnić swoimi mod­e­lami, tak by konkurencja w końcu miała się czego bać.

Zobacz także: Sym­bian Anna — Nokia wskrzesza Symbiana

Oso­biś­cie uważam za bardzo ciekawy rozwój WP7 na tele­fonach Nokii – sam z niecier­pli­woś­cią czekam na nowe mod­ele. Tym samym mam nadzieję, że firma ta w końcu odzyska sta­bilną pozy­cję na rynku i pod­niesie się z chwilowego marazmu.

Via

Ciekawe? Podziel się!