Connect phone to pc

Aplikacja Dukto R4 umożli­wia szy­bką wymi­anę danych z / na nasz tele­fon z sys­te­mem Sym­bian S60v5 (Nokia C6, 5800 XM, N97 itp.) lub też Symbian^3 (Nokia N8, C7, C6-01, E7), a kom­put­erem oso­bistym wyposażonym w sys­tem Win­dows / Mac / Linux. Aplikacja jest dar­mowa i sprawuje się wyśmieni­cie. Zobaczmy, co musimy zro­bić by połączyć te dwa urządzenia z pomocą Dukto R4?

Jedyne co należy zro­bić to zaopa­trzyć nasz tele­fon w aplikację Dukto R4, którą ściąg­niecie za darmo z Ovi Store. Następ­nie należy pobrać wer­sję pro­gramu na swój kom­puter – devel­oper wskazuje by wybrać do tego celu stronę Google Code. Na tej właśnie stronie po lewej stronie zna­jdziecie zakładkę Down­loads (tutaj należy wybrać wer­sję odpowied­nio pasu­jącą do Waszego sys­temu – LinuX, OSX lub Win­dows).

Szukasz innej aplikacji na tele­fon Nokia z sys­te­mem Sym­bian S60v5 — sprawdź dział Aplikacje Sym­bian S60v5

Po zain­stalowa­niu aplikacji na tele­fonie oraz pro­gramu w wer­sji PC, wystar­czy połączyć się z tą samą siecią WiFi na obu urządzeni­ach. Pro­gram w kom­put­erze automaty­cznie wykryje nasz tele­fon i będzie gotowy do przesyła­nia / odbiera­nia plików z wyko­rzys­taniem sieci WiFi. Aplikacja jest banalna w obsłudze, a w przy­padku gdy musimy coś przesłać na kom­puter, a nie mamy na nim Bluetooth’a lub też odpowied­niego kabla, taka aplikacja staje się warta na wagę złota.

Aplikacja Dukto R4 wymaga zain­stalowa­nia bib­liotek Qt <- zna­jdziecie je pod tym linkiem.

Kom­paty­bil­ność:

Dukto R4 powinno dzi­ałać z wszys­tkimi mod­e­lami Nokii z sys­te­mem Sym­bian S60v5:

 • Nokia 5800 XpressMusic,
 • Nokia 5530 XpressMusic,
 • Nokia 5230,
 • Nokia N97,
 • Nokia N97 Mini,
 • Nokia X6,
 • Nokia C6.

Aplikacja dzi­ała także z najnowszymi mod­e­lami Nokii z sys­te­mem Symbian^3:

 • Nokia N8,
 • Nokia C7,
 • Nokia C6-01,
 • Nokia E7
Ciekawe? Podziel się!