Nokia theme Purple

Nokia Theme Pur­ple to bardzo efek­towny motyw dla posi­adaczy Nokii. Tym razem dostępny jest on dla wszys­t­kich właś­ci­cieli Nokii z sys­te­mem Sym­bian – zarówno Symbian^3, S60v5 jak i S60v3 (także tele­fony E-series). Motyw wyko­nany został z należytą staran­noś­cią – nic tylko pobierać i podziwiać!

Chcesz zobaczyć więcej moty­wów do swo­jego tele­fonu? prze­jdź do dzi­ału Motywy

Poniżej zna­j­dują się odrębne pliki do pobra­nia motywu Nokia Theem Pur­ple – wybierz właś­ciwy, roz­pakuj i zain­staluj w swoim telefonie:

- tele­fony Nokia z sys­te­mem Symbian^3 (Nokia N8, C7, E7, C6-01)POBIERZ

- tele­fony Nokia z sys­te­mem Sym­bian S60v5 (Nokia N97, C6, 5800, X6 itp.) – stan­dar­d­owe ikony (POBIERZ), N8 ikony (POBIERZ)

- tele­fony Nokia z sys­te­mem Sym­bian S60v3 FP1, FP2 & E-series (Nokia C5, N95, E66 itp.) – stan­dar­d­owe ikony (POBIERZ), N8 ikony (POBIERZ)

Motyw dla tele­fonów z sys­te­mem S60v5 i S60v3 dostępny jest w dwóch wer­s­jach – ze stan­dar­d­owymi ikon­ami oraz drugi z ikon­ami z sys­temu Symbian^3.

Ciekawe? Podziel się!