Google TV Remote app

Już od dzisiaj można ścią­gać z Android Mar­ket dar­mową aplikację Google TV Remote, która pozwala zamienić nasz tele­fon z Androi­dem w pilota telewiz­yjnego. Oprócz pod­sta­wowych funkcji przełącza­nia kanałów, aplikacja ta umożli­wia także wyszuki­wanie kanałów, filmów we wbu­dowanej wyszuki­warce. Jak dzi­ała aplikacja i jakie są jej plusy i minusy, przeczyta­cie w dal­szej części wpisu.

Zobacz także: Face­book Chat na Androida już dostępny!

Z pewnoś­cią aplikacja ta jest bardzo ciekawa. Devel­op­erem odpowiedzial­nym za tą pro­dukcje jest firma Google, która chci­ała jeszcze bardziej zin­te­grować użytkown­ika nowej telewizji – Google TV z tele­fon­ami komórkowymi. Jak dobrze wiemy, Google TV to pomysł, który jest cały czas udoskon­alany i niedostępny w naszym kraju. Zobaczyć jed­nak można jak dzi­ała aplikacja Google TV Remote.

Jeśli jed­nak posi­ada­cie Google TV i chce­cie pobrać tą aplikację :) — sko­rzys­ta­j­cie z bar­codu poniżej

Via

Ciekawe? Podziel się!