Nokia WordPress

Word­Press to znany sil­nik wielu blogów (również dailymobile.pl) teraz doczekał się wer­sji mobil­nej jako aplikacja skierowana do posi­adaczy tele­fonów Nokia z sys­te­mem Sym­bian S60v5 oraz Maemo (Nokia N900). Aplikacja WP jest świet­nym narzędziem w rękach blogera i warto się w nią zaopa­trzyć zwłaszcza, że jest darmowa.

Zobacz także: AXN Player, czyli dar­mowy kanał TV w Twoim tele­fonie – pobierz aplikację!

Dzięki aplikacji Word­Press dla tele­fonów Nokia będziemy mieli stały dostęp do treści na naszych blo­gach, pon­adto ist­nieje możli­wość nanoszenia poprawek na wpisy, pub­likowa­nia ich oraz tworzenia nowych stron czy też szy­bki podgląd statystyk strony. W mojej opinii aplikacja jest bardzo przy­datna jed­nakże nie zastąpi ona w żaden sposób wer­sji PC na nor­mal­nym lap­topie, chyba, że posi­adamy bloga – pamięt­nik, gdzie staran­ność ani dokład­ność nie jest aż tak istotna.

Pobierz aplikację Word­Press na swój telefon

Ciekawe? Podziel się!