Table connect for iPhone

58 calowy stół podłąc­zony do iPhone’a – to nie żart, to najnowszy pro­jekt dla fanów Apple i świetne narzędzie dla devel­op­erów aplikacji na iPhone’a. Stół możemy podłączyć pod iPhone’a 4, ale dzi­ała również z mod­elem 3GS wyposażonym w iOS4. Pon­adto nie jest to tylko ekran, który przesyła dane z tele­fonu na „stół”. Posi­ada on niewąt­pliwy plus – ekran jest dotykowy i możemy na nim pra­cować tak samo jak na swoim tele­fonie. Zobacz­cie sami na demon­stracji video w dal­szej części wpisu.

Zobacz także: Nokia N8 vs iPhone 4 — porów­nanie nagrań video

Via

Ciekawe? Podziel się!