Nokia Internet Radio

Nokia wypuś­ciła kole­jną aktu­al­iza­cję aplikacji Nokia Inter­net Radio, która tym razem przez­nac­zona jest dla tele­fonów z Series 40. Aplikacja jest dostępna w wer­sji beta i może­cie ją pobrać oczy­wiś­cie z dailymobile.pl.

Zobacz także: Nokia Inter­net Radio — zobacz jak działa?

Obecna aktu­al­iza­cja Nokia Inter­net Radio przewidziana została dla tele­fonów z Series 40 – Nokia X2 oraz Nokia X3 (-00, –01, –02). W dal­szej części pow­ięk­sza­nia możli­wości aplikacji dostępna ona będzie także dla kole­jnych mod­elów telefonów.

Zobacz także: Nokia Inter­net Radio dla Sym­biana S60v5

Nokia Inter­net Radio umożli­wia słucha­nia tysięcy inter­ne­towych stacji radiowych za pośred­nictwem tele­fonu. Stacje radiowe możemy wyszuki­wać według nazwy, pochodzenia, języka czy też lokaliza­cji. Pon­adto aplikacja daje możli­wość tworzenia włas­nej listy ulu­bionych stacji, gra­nia muzyki w tle.

Pobierz aplikację Nokia Inter­net Radio na swój telefon:

- wer­sja na tele­fony dotykowe

- wer­sja na tele­fony niedotykowe

Ciekawe? Podziel się!