TweetDeck

Tweet­Deck jest aplikacją na Androida, która umożliwi Nam bardzo szy­bki dostęp do kont na Twit­terze, Facebook’u, Google Buzz czy też Foursquare. Aplikacja dzi­ała bardzo sprawnie i umożli­wia nie tylko przeglą­danie najnowszych wpisów, ale także odpisy­wanie na nie czy też dodawanie zdjęć wraz z lokaliza­cją. Zobacz­cie z bliska, jak wygląda aplikacja Tweet­Deck na Androida w prezen­tacji video.

Aplikację Tweet­Deck może­cie pobrać z Android Market

Ciekawe? Podziel się!