SpeedAlarm

Choć sys­tem Bada OS nie jest na razie pop­u­larny wśród pro­du­cen­tów tele­fonów, z pewnoś­cią zyskuje sobie dużą grupę entuz­jastów na jed­nym mod­elu tele­fonu – Sam­sung Wave. Ta infor­ma­cja nie mogła prze­jść bez echa dla twór­ców aplikacji SpeedAlarm, która na pol­skim rynku zako­rzeniła się na dobre. Zobaczmy zatem, jak pol­ska pro­dukcja może udo­bruchać fanów Bada OS?

SpeedAlarm — czyżby koniec z fotoradarami na drodze?

Jak wynika z infor­ma­cji pra­sowej przed­staw­ionej przez firmę Bina­rTech, udostęp­niła ona wer­sję „CB Radia w komórce” na tele­fony z sys­te­mem Bada OS. Doty­chczas aplikacja była dostępna na innych plat­for­mach oper­a­cyjnych – Android, iPhone, Sym­bian oraz J2ME. Firma stwierdz­iła jed­nak, że stworze­nie aplikacji SpeedAlarm dla sys­temu Bada OS spotka się z gorą­cym przyję­ciem przez użytkown­ików tele­fonu Sam­sung Wave. Niewąt­pli­wie jest to dobre posunię­cie mar­ketingowe oraz co najważniejsze cieszące użytkown­ików Bady.

Sam­sung Bada — nowy OS — zrzuty ekranu

Oso­biś­cie cieszę się, że firma Bina­rTech rozwija swoje pro­dukty. SpeedAlarm to niewąt­pli­wie bardzo ciekawa aplikacja przez­nac­zona dla Polaków, co tym bardziej cieszy – opisy­wałem ją już nieco wcześniej.

Aby pobrać aplikację SpeedAlarm na swój tele­fon należy wejść na stronę http://getsa.pl lub wysłać sms’a o treści SA pod numer 7268 (koszt: 2,44zł). Zapraszam do wspiera­nia pol­skiej produkcji

Ciekawe? Podziel się!