Nokia C7

Nokia C7 to ostatni model tele­fonu zaprezen­towany na kon­fer­encji Nokia World 2010. Niewąt­pli­wie jest to najbardziej zaawan­sowana słuchawka Cseries, której pre­miera przewidziana jest jeszcze w tym roku. Oczy­wiś­cie najnowsze rozwiąza­nia tech­no­log­iczne sporo kosz­tują – czy Nokia C7 jest warta wydanych pieniędzy? Zapraszam do prezen­tacji tele­fonu Nokia C7.

Nokia C6-01 — prezen­tacja telefonu

Nokia C7, podob­nie jak mod­ele C6-01 oraz E7, wyposażona została w wyświ­et­lacz AMOLED, którego wymi­ary wynoszą 3.5 cala (640 x 360). Podob­nie także wygląda sprawa kamery, którą zas­tosowano w mod­elu C78 Mpix z pod­wójną lampą LED oraz możli­woś­cią nagry­wa­nia obrazu w jakości HD (720p). Tele­fon oparty jest o najnowszy sys­tem oper­a­cyjny Symbian^3, który wspier­any jest licznymi wbu­dowanymi aplikac­jami – Face­book, Twit­ter, Ovi Store, Nokia Mes­sag­ing. Nokia C7 wyposażona została także w WiFi (802.11 b/g/n), Blue­tooth 3.0, złącze USB on the go, złącze słuchawkowe 3.5mm, radio FM, trans­miter FM oraz slot kart pamięci do 32GB – pamięć wewnętrzna 8GB. Łączna pamięć fizy­czna tele­fonu może wynieść 40GB. W tele­fonie wyko­rzys­tano baterię Nokia BL-5K, 1200 mAh, która umożli­wia do 9h rozmów (GSM), do 27 dni w try­bie czuwa­nia, do 3,5h nagry­wa­nia video oraz do 54h odt­warza­nia muzyki.

Nokia C7

Nokia C7 będzie dostępna w trzech wer­s­jach kolorysty­cznych – czarnej, met­al­icznej oraz brą­zowej. Jak już wcześniej wspom­ni­ałem, model ten ma się pojawić na rynku jeszcze przed końcem 2010 roku a jego cena ma wynieść 335 Euro (bez dodatkowych opłat).

Nokia E7 — ofic­jalna prezen­tacja prosto z Nokia World 2010

Model C7 może okazać się ciekawym rozwiązaniem dla osób, które szukają tele­fonu z dobrymi para­me­trami tech­nicznymi w przyz­woitej cenie (ok. 1500zł). Jed­nakże moim zdaniem Nokii C7 brakuje nowego, świeżego wzor­nictwa i designu. Więk­szość nowych tele­fonów Nokii jest robione na jedno kopyto (jeśli chodzi o wzór). Od dłuższego czasu mówi się, że jest to duży prob­lem tego kon­cernu – najwyraźniej Finowie nie czują powagi sytu­acji i bagatelizują gusta użytkown­ików tele­fonów komórkowych. Czas pokaże czy najnowsze mod­ele tele­fonów– Nokia C6-01, Nokia E7, omaw­iana Nokia C7 oraz nad­chodząca Nokia N8 odmienią rynek tele­fonów komórkowych – moim zdaniem, tak się nie stanie.

Nokia C7

Ciekawe? Podziel się!