Nokia E7

Dziś rodz­ina tele­fonów z sys­tem Symbian^3 pow­ięk­szyła się o trzy nowe mod­ele – Nokia E7, Nokia C6-01, Nokia C7. Kole­jne nowe słuchawki od Nokii i kole­jny zach­wyt nad high­en­dowymi urządzeni­ami. Myślę, że każdy z Was zna­jdzie tutaj coś dla siebie, dlat­ego też zapraszam do prezen­tacji nowych mod­eli Cseries i Eseries. W tym wpisie opiszę model E7, który wydaje się najbardziej zaawan­sowany i najbardziej oczeki­wany przez fanów fińs­kich słuchawek.

Nokia E7 to najbardziej oczeki­wany model po ujawnionej już Nokii N8. Słuchawka została wyposażona w dotykowy ekran 4 cale oraz pełną klaw­iaturę QWERTY, która wysuwana jest z boku tele­fonu (podob­nie jak N97). To co jed­nak odróż­nia E7 od starszych mod­eli to jego min­i­mal­isty­czne wymi­ary – tylko 13.6mm grubości. Fanów robi­enia dobrej jakości zdjęć i wykony­wa­nia ciekawych filmików z pewnoś­cią zad­owoli kam­era 8 Mpix, która umożli­wia nagry­wanie filmów w jakości HD (720p). Dodatkowym atutem z pewnoś­cią będzie złącze HDMI, dzięki czemu obraz możemy prze­nieść bezpośred­nio na ekran telewizora.

Nokia E7

Nokia E7 to także duże możli­wości komu­nikacji i per­son­al­iza­cji – Microsoft Com­mu­ni­ca­tor Mobile, Microsoft Share Point Server czy też aplikacje Nokia Maps z wbu­dowaną prze­wod­nikiem Lonely Planet i Via Miche­lin.

Bate­ria tele­fonu Nokia E7 umożli­wia pracę do 18 dni w try­bie czuwa­nia oraz do 9 godzin rozmów. Tele­fon będzie dostępny w pię­ciu wer­s­jach kolorysty­cznych – szary, sre­brny, zielony, niebieski oraz pomarańc­zowy. Nokia E7 trafi na rynek już pod koniec 2010 roku, a jego koszt sza­cow­any jest na 495 Euro (przed opo­datkowaniem i bez dodatkowych opłat).Nokia E7

Niewąt­pli­wie Nokia E7 to model tele­fonu, który ide­al­nie wkom­ponuje się w Eseries. Co najważniejsze jed­nak to fakt, że model ten wprowadza świeżość i nową jakość wśród tele­fonów biz­ne­sowych. Jedyne co może martwić przyszłych naby­w­ców tego mod­elu to jego wysoka cena, która z pewnoś­cią wyniesie ponad 2000zł.

Via

Ciekawe? Podziel się!