Nokia N900 firefox

Na ofic­jal­nych stronach Fire­fox’a pokazała się aktu­al­iza­cja przeglą­darki inter­ne­towej dla tele­fonu Nokia N900. Przeglą­darka dostępna jest w języku pol­skim i dodano do niej szereg usprawnień, które znacznie polep­szają jakość przeglą­da­nia stron internetowych.

Nokia N900 — (Nie)warta Złotej Anteny

Aplikację Fire­fox 1.1 dla smart­fona Nokia N900 możemy pobrać za darmo z tej strony (link). Wśród zmian w przeglą­darce wymienić można:

  • Nowa strona star­towa z możli­woś­cią przeglą­da­nia wcześniej oglą­danych stron i dodawa­nia swoich ulubionych,
  • dodano opcję pow­ięk­szenia strony poprzez kliknię­cie dotykowego pul­pitu lub też ustaw­iany z pomocą przy­cisku głośności telefonu,
  • możli­wość zapisa­nia strony jako plik PDF – świetna funkcja w przy­padku gdy chcemy coś przeczy­tać później, a wiemy, że nie będziemy mieli dostępu do Internetu,
  • dodano opcję szy­bkiego dostępu do wyszukiwarki,
  • funkcja „zapom­nij hasło” – w przy­padku gdy nie chcemy by przeglą­darka zapisy­wała nasze hasło,
  • możli­wość insta­lacji stan­dar­d­owych wty­czek do Firefox’a

Ciekawe? Podziel się!