Konkurs Samsung Bada OS

Sam­sung bada Devel­op­ers Chal­lenge jest to konkurs przez­nac­zony dla devel­op­erów tworzą­cych aplikację mobilne. Choć bada OS to nowy sys­tem oper­a­cyjny, który dopiero pojawi się na rynku warto zain­tere­sować się to plat­formą choćby ze względy na nagrody – pula wynosi 2,7 mil­iona dolarów, a wygrywa 300 osób!

Co należy zro­bić by wziąć udział w konkur­sie i jakie dokład­nie nagrody zostały przewidziane w tym konkur­sie przeczy­tasz w dal­szej części wpisu.

Sam­sung Bada – nowy OS – zrzuty z ekranu

Po pier­wsze musimy zare­je­strować się na stronie developer.bada.com, gdzie dostaniemy unikalny kod ID. Następ­nie należy pobrać odpowied­nie narzędzia do stworzenia aplikacji na sys­tem Bada (SDK oraz IDE). Kole­jnym krok­iem będzie stworze­nie aplikacji i udostęp­nie­nie jej na stronach konkur­sowych (wcześniej należy ją przetestować w spec­jal­nym symulatorze).

Nagrody

Pier­wszy etap konkursu kończy się za trzy miesiące i spośród nadesłanych prac wybranych zostanie 300 najlep­szych, których autorzy dostaną tele­fon Sam­sung Wave S8500. Wśród tych 300 najlep­szych aplikacji wybranych zostanie 90, które prze­chodzą do następ­nego etapu. Nim jed­nak przys­tąpią do drugiej części konkursu będą mogli poprawić oraz zak­tu­al­i­zować swoje wcześniejsze pro­gramy. Tym samym jest ostatni etap konkursu, gdzie następuje rozstrzyg­nię­cie zwycięzców Sam­sung bada Devel­oper Challenge:

Najlep­sza aplikacja konkursu – nagroda 300 000 dolarów – tylko 1 zwycięzca

Najlep­sza aplikacja według kategorii:

Pier­wsze miejsce – 100 000 dolarów – 7 zwycięzców

Drugie miejsce – 60 000 dolarów – 8 zwycięzców

Trze­cie miejsce – 40 000 dolarów – 8 zwycięzców

Spec­jalna nagroda dla aplikacji w kat­e­gorii „Proste jest najlep­sze” (mała i dobrze zop­ty­mal­i­zowana aplikacja) – 30 000 dolarów – 10 zwycięzców

Dodatkowe nagrody dla poszczegól­nych aplikacji – 8 000 dolarów – 56 zwycięzców

Aplikacje wybrane w pier­wszej części konkursu – Sam­sung Wave – 300 zwycięzców.

Te liczby mówią same za siebie – jeśli jesteś devel­op­erem aplikacji mobil­nych powinieneś się nim koniecznie zain­tere­sować (link do strony konkur­sowej).

Ciekawe? Podziel się!