Nokia-N8-10

Nokia N8

I stało się – po wczo­ra­jszej recen­zji por­talu mobile-review Nokia nie czekała długo by ofic­jal­nie zaprezen­tować swój nowy pro­dukt – tele­fon Nokia N8. Patrząc na specy­fikację tele­fonu, prezen­tuje się on świet­nie – można powiedzieć, że na to czekaliśmy, jed­nakże entuz­jazmu nie podzielają wszyscy.

Już we wczo­ra­jszej recen­zji Eldara Mur­taz­ina mogliśmy przeczy­tać, że pomimo niezłej specy­fikacji tele­fonu, w nor­mal­nym użytkowa­niu nie prezen­tuje się on najlepiej. Należy wziąć jed­nak pod uwagę to, że tele­fon tak naprawdę nie wiele osób widzi­ało i niewiele testowało – trudno pode­przeć się w tej sytu­acji jedną recen­zją fachowca. Spójrzmy zatem na specyfikację:

  • aparat 12 Mpix z lampą ksenonową – można powiedzieć „w końcu” jakiś lep­szy aparat w tele­fonach Nokii. Dodatkowo możemy nim nagry­wać filmiki wideo w rozdziel­czości 720p,
  • Symbian^3 – to pier­wszy model wyposażony w nowego Sym­biana. Według scep­tyków jest to tylko powielony sys­tem S60v5 z drob­nymi poprawkami – oso­biś­cie nie podzielam tego zdania,
  • pro­ce­sor ARM11 680MHz – nie jest to może naj­moc­niejsza maszyna, ale dodatkowym plusem jest wyko­rzys­tanie grafiki 3D. Pon­adto 256MB pamięci RAM oraz 512MB ROM,
  • ekran 3,5 cala, dotykowy – wygodny, bezprob­le­mowe użycie,
  • slot kart pamięci microSD z możli­woś­cią rozsz­erzenia do 48GB (starsze mod­ele zazwyczaj miały możli­wość rozsz­erzenia pamięci do 32GB). Poza tym tele­fon posi­ada 16GB włas­nej pamięci,
  • dostęp do wirtu­al­nego sklepu z aplikac­jami Ovi Store, dar­mowej naw­igacji Ovi Maps oraz do wszys­t­kich pop­u­larnych por­tali społecznoś­ciowych: Face­book, Twit­ter, Nasza Klasa,
  • dodatki: WiFi, HSDPA, GPS, złącze HDMI z obsługą Dolby Dig­i­tal Plus, telewizja na życze­nie, obsługa 3G.

Nokia-N8-02

Co najważniejsze i na co wielu z Was pewnie czeka to cena, która nie jest jakaś wysoka i odstrasza­jąca – 370 Euro, co przy spada­ją­cym kur­sie Euro i wejś­ciu na rynek tele­fonu dopiero w III kwartale tego roku możemy przeliczyć na jakieś 1400zł – bez dodatkowych opłat. Według mnie jest to rozsądna propozy­cja, którą warto dobrze przemyśleć.

Nokia-N8-03 Nokia-N8-04 Nokia-N8-06

Ciekawe? Podziel się!