nokia-n900

Kilka dni temu przyz­nano stat­uetki – Złote i Krysz­tałowe Anteny, gdzie jako tele­fon roku wybrano Nokie N900. Kole­jnym wyróżnionym mod­elem fińskiego pro­du­centa została Nokia E72, jako „Pro­dukt roku 2010 – rozwiąza­nia mobilne dla biz­nesu. O ile z przyz­naniem nagrody dla Nokii E72 można się zgodzić, o tyle wyróżnie­nie Nokii N900 wydaje mi się dosyć kon­trow­er­syjnym wyborem.

Zobacz także: Zdję­cia wyko­nane tele­fonem Nokia N900

Nie będę ukry­wał, że Nokia to firma  bliska memu sercu „uchu” – codzi­en­nie uży­wam tele­fonu tej marki i mam dobre zdanie na jej temat. Jed­nakże niedawno miałem okazję przetestowa­nia tele­fonu Nokia N900 (test na łamach dailymobile.pl już wkrótce) i niestety poczułem się rozczarowany. Główną wadą tele­fonu z punktu widzenia użytkown­ika to dosyć skom­p­likowany sys­tem Maemo 5. Praca na takim sys­temie daleka jest od intu­icyjnej i funkcjon­al­nej. Jeśli przyzwycza­jeni jesteś­cie do doty­chcza­sowych sys­temów oper­a­cyjnych, gdzie wszys­tkie funkcje łapało się w mig, rozczarowanie może przyjść wraz z Nokią N900. Sys­te­mem Maemo 5 nie jest z pewnoś­cią odpowiedni dla now­icjuszów, którzy nigdy nie mieli do czynienia z Linuxem.

Oso­biś­cie uważam ten model, jako świetne rozwiązanie do korzys­ta­nia z Inter­netu – duży wygodny wyświ­et­lacz, klaw­iatura typu QWERTY. Niestety jako pracę z tele­fonem, czuje się nieco zaw­iedziony tym mod­elem. N900 to nie jest tele­fon przez­nac­zony do nor­mal­nego użytkowa­nia, dla prze­cięt­nego Kowal­skiego, to model tele­fonu dla prawdzi­wego fana sys­temu Linux i Maemo 5.

Ciekawe? Podziel się!