wildcharge-iphone

Wild­Charge to iście gadże­cia­rska ład­owarka do urządzeń elek­tron­icznych, w tym tele­fonów iPhone. Prezen­tuje się bardziej ele­gancko niż Pow­er­mat, ale za to jest nieco mniej funkcjon­alna – obsługuje tylko wybrane mod­ele tele­fonów i żeby z niej sko­rzys­tać musimy posi­adać spec­jalny pokrowiec na dany model tele­fonu. Zobacz­cie sami na video.

Zobacz także: Pow­er­mat — mata ładu­jąca wszys­tkie tele­fony (video)

Pros­tota połąc­zona z ele­ganckim designer to oczy­wiś­cie nie wszys­tkie atuty ład­owarki Wild­Charge. Główny wyz­nacznikiem tego gadżetu jest możli­wość ład­owa­nia tele­fonu poprzez założe­nie spec­jal­nej obu­dowy i położe­niu naszej słuchawki na urządze­niu. Ład­owarka pow­stała już jakiś czas temu i nie jest rozpoz­nawal­nym pro­duk­tem na rynku europe­jskim – skierowana jest bardziej do użytkown­ików zza wielkiej wody (USA). Także w tym kraju pow­stała spec­jalna akcja mająca na celu rozpowszech­nie­nie infor­ma­cji na temat ład­owarki oraz możli­wość naład­owa­nia tele­fonu myTouch – pop­u­larnego Androida w USA. Akcja ta będzie doty­czyć tylko wybranych salonów sieci T-Mobile w USA.

Via

Ciekawe? Podziel się!