opera-mobile-10-nokia

Dziś Opera Soft­ware ogłosiła finalną wer­sję dwóch najpop­u­larniejszych przeglą­darek na tele­fony komórkowe – Opera Mini 5 oraz Opera Mobile 10. Tym samym przeglą­darki wychodzą z wer­sji Beta i ofic­jal­nie stały się pełnymi wer­s­jami przeglą­darek mobil­nych dla tele­fonów z sys­te­mem Android, RIM, Java, LG, Motorola, Nokia (Sym­bian S60v3, S60v5), Sam­sung, Sony Eric­s­son, Win­dows Mobile.

Z pewnoś­cią ten dzień prze­jdzie do his­torii – nie tylko w fir­mie Opera Sofware. Wyjś­cie pełnych wer­sji przeglą­darek Opera Mini 5 oraz Opera Mobile 10 to także zwieńcze­nie dłu­go­let­niego doświad­czenia firmy na rynku przeglą­darek mobil­nych. Nowe przeglą­darki to przede wszys­tkim – zaskaku­jąca szy­bkość dzi­ała­nia, funkcjon­al­ność i przy­jazny użytkown­ikowi interfejs.

Nat­u­ral­nie posi­adanie takich przeglą­darek to duży przy­wilej dla użytkown­ika, za który nie musi nic płacić. Przeglą­darki Opera Mini 5 oraz Opera Mobile 10 możemy pobrać na swój tele­fon bezpośred­nio ze strony m.opera.com.

Opera Mini 5 jest dostępna na wszys­tkie tele­fony bazu­jące na JAVA – Android, Win­dows Mobile (wer­sja Beta) + tele­fony Black­Berry. Nato­mi­ast Opera Mobile 10 dostępna jest na tele­fony oparte o sys­te­mem Sym­bian S60 – Nokia, Sam­sung, Sony Eric­s­son oraz na tele­fonach z Win­dows Mobile.

Via

Ciekawe? Podziel się!