Po wer­sji Śledzika z iPhone’a przyszła kolej na śledzika w wer­sji JAVA, aplikacja ta jest już dostępna na stronach naszej klasy i obsługuje więk­szość tele­fonów, które zapew­ni­ają obsługę JAVA. Co zobaczymy w wer­sji JAVA Lite?

Oczy­wiś­cie, tak jak dotąd, będziemy mogli przeglą­dać wpisy innych — dodatkowo można będzie je komen­tować i dodawać gwiazdki do wpisów. Jeśli posi­adasz Śledzika na Naszej Klasie i często z niego korzys­tasz, podob­nie jak z inter­netu w swoim tele­fonie to ta aplikacja jest dla Ciebie. Zobacz na poniższym video prezen­tację Śledzika w wer­sji Lite dla tele­fonów z obsługą JAVA.

Ciekawe? Podziel się!