powermat

Dawid Gatti – pol­ski wysłan­nik na tar­gach w Barcelonie przy­go­tował ciekawy wywiad oraz prezen­tację urządzenia do bezprze­wodowego ład­owa­nia baterii w tele­fonie — Pow­er­mat. Rozwiązanie jest bardzo intere­su­jące i co najlep­sze, taka ład­owarka powinna być uni­w­er­sal­nym rozwiązaniem dla wszys­t­kich tele­fonów – jedna ład­owarka do wszys­t­kich mod­eli tele­fonów – to chyba wizja o której marzy każdy. Zapraszam do obe­jrzenia video relacji z MWC 2010.

Via

Ciekawe? Podziel się!