hd2Wobble-aplikacje-windows-mobile

Aplikacja tak przy­padła mężczyzną, że postanow­ili stworzyć nową wer­sję — Hd2Woblle, która tym samym jest kon­tynu­acją — poprzed­niej app — HdWob­ble. Dla przy­pom­nienia dodam jeszcze, że podobna aplikacja wyszła również na iPhone’a, o czym pisałem kilka miesięcy temu. Devel­op­erzy popraw­ili dzi­ałanie aplikacji, tak by można było wyko­rzys­tać w pełni możli­wości tele­fonu HTC HD2 z sys­te­mem Win­dows Mobile – aplikacja wyko­rzys­tuje mul­ti­touch, a efekty są jeszcze bardziej emocjonu­jące i zadzi­wia­jące – zapraszam do obe­jrzenia video :)

Via

Ciekawe? Podziel się!