samsung-bada-01

Sam­sung Bada to nowy sys­tem oper­a­cyjny, stwor­zony przez Sam­sunga. Ma on zamienić starą wer­sję opro­gramowa­nia – Touch­Wiz OS. Nowy inter­fejs różni się znacznie od swo­jego poprzed­nika, ale podobieństwo można znaleźć porównu­jąc go Sym­biana S60.

Zobaczmy zrzuty z ekranu nowego sys­temu oper­a­cyjnego – Sam­sung Bada.

samsung-bada-02

samsung-bada-03

samsung-bada-04

Ciekawe? Podziel się!