nokia-darmowe-tapety-360x640-07 n97-nokia-tapety-360x640-065800-nokia-tapety-360x640-05

Kole­jny już pow­ięk­sza­jący się zbiór damowych tapet dla tele­fonów Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia N97, Nokia 5530 Xpress­Mu­sic oraz Sam­sung i8910 Omnia HD, które posi­adają wyświ­et­lacz 360x640. Jak zwykle tapety możemy ścią­gać całkowicie za darmo i legal­nie. Aby to zro­bić wystar­czy przeczy­tać poniższą instrukcję obsługi i cieszyć się z nowego design’u swo­jego telefonu.

Pamię­taj aby odwiedzać stronę często ponieważ dział ten będzie aktu­al­i­zowany o nowe tapety na bieżąco.

Instrukcja obsługi

Kliknij na wybraną przez siebie tapetę, tak by się pow­ięk­szyła do ory­gi­nal­nego rozmi­aru (360 x 640) – wystar­czy raz kliknąć. Jeśli tapety będziesz ścią­gać poprzez kom­puter wystar­czy, że naciśniesz na pow­ięk­szoną tapetę i klikniesz prawym przy­ciskiem myszy i wciśniesz “zapisz obrazek jako”, gdy już zapiszemy tapetę na naszym kom­put­erze należy przesłać go na nasz tele­fon poprzez blue­toothe, IRDe, USB. Jeśli nato­mi­ast ściągamy naszą tapetę bezpośred­nio z tele­fonu komórkowego wystar­czy, że zapiszemy ją na naszym telefonie.

nokia-darmowe-tapety-360x640-09 nokia-darmowe-tapety-360x640-12 nokia-n97-5800-5530-tapety-24 nokia-n97-5800-5530-tapety-27

nokia-n97-5800-5530-tapety-28 nokia-n97-5800-5530-tapety-30 nokia-n97-5800-5530-tapety-31 nokia-n97-5800-5530-tapety-32

nokia-n97-5800-5530-tapety-33 nokia-tapety-01 nokia-tapety-03 nokia-tapety-07

5800-nokia-tapety-360x640-01 5800-nokia-tapety-360x640-03 5800-nokia-tapety-360x640-04 5800-nokia-tapety-360x640-05

5800-nokia-tapety-360x640-12 5800-nokia-tapety-360x640-13 5800-nokia-tapety-360x640-24 5800-nokia-tapety-360x640-25

n97-nokia-tapety-360x640-01 n97-nokia-tapety-360x640-05 n97-nokia-tapety-360x640-06 n97-nokia-tapety-360x640-08

n97-nokia-tapety-360x640-09 n97-nokia-tapety-360x640-15 n97-nokia-tapety-360x640-16 n97-nokia-tapety-360x640-17

n97-nokia-tapety-360x640-18 n97-nokia-tapety-360x640-19 n97-nokia-tapety-360x640-20 n97-nokia-tapety-360x640-21

n97-nokia-tapety-360x640-23 nokia-darmowe-tapety-06 nokia-darmowe-tapety-360x640-01 nokia-darmowe-tapety-360x640-02

nokia-darmowe-tapety-360x640-03 nokia-darmowe-tapety-360x640-05 nokia-darmowe-tapety-360x640-07 nokia-darmowe-tapety-360x640-08

5230-wallpapers-02 nokia-wallpapers-13 nokia-wallpapers-10 nokia-wallpapers-360x640-27 nokia-wallpapers-360x640-26 nokia-wallpapers-360x640-24 nokia-wallpapers-360x640-25 5230-wallpapers-11 5230-wallpapers-10 5230-wallpapers-09 5230-wallpapers-08 5230-wallpapers-12 5230-wallpapers-13 5230-wallpapers-14 5230-wallpapers-15 5230-wallpapers-19 5230-wallpapers-18 5230-wallpapers-17 5230-wallpapers-16 nokia-5230-wallpapers-12 nokia-5230-wallpapers-13 nokia-5230-wallpapers-14 nokia-5230-wallpapers-11 nokia-5230-wallpapers-10 nokia-5230-wallpapers-09 nokia-5230-wallpapers-08 nokia-5230-wallpapers-07 nokia-5230-wallpapers-06 nokia-5230-wallpapers-05 nokia-5230-wallpapers-04 nokia-5230-wallpapers-03 nokia-5230-wallpapers-02 5230-wallpapers-21

Ciekawe? Podziel się!