e71-wallpapers-06 e63-wallpapers-08

Dar­mowe tapety na tele­fon komórkowy o rozdziel­czości ekran 320x240. Tapety te świet­nie nadają się do takich mod­eli tele­fonów, jak: Nokia E61, Nokia E63, Nokia E66, Nokia E71. Miniatury tapet są zamieszc­zone poniżej, by zapisać je na swo­jej komórce przeczy­taj poniższą instrukcję obsługi i ciesz się  z świet­nych tapet na tele­fon komórkowy.

Instrukcja obsługi

Kliknij na wybraną przez siebie tapetę, tak by się pow­ięk­szyła do ory­gi­nal­nego rozmi­aru (320x240) — wystar­czy 2 razy kliknąć, tak by sama tapeta pozostała na stronie. Jeśli tapety będziesz ścią­gać poprzez kom­puter wystar­czy, że naciśniesz na pow­ięk­szoną tapetę i klikniesz prawym przy­ciskiem myszy i wciśniesz “zapisz obrazek jako”, gdy już zapiszemy tapetę na naszym kom­put­erze należy przesłać go na nasz tele­fon poprzez blue­toothe, IRDe, USB. Jeśli nato­mi­ast ściągamy naszą tapetę bezpośred­nio z tele­fonu komórkowego wystar­czy, że zapiszemy ją na naszym telefonie.

nokia-e63-wallpapers-01 nokia-e63-wallpapers-02 nokia-e63-wallpapers-03 nokia-e63-wallpapers-04 nokia-e63-wallpapers-05 nokia-e63-wallpapers-06 nokia-e63-wallpapers-07 nokia-e63-wallpapers-08 nokia-e63-wallpapers-09 nokia-e63-wallpapers-10 nokia-e63-wallpapers-11 nokia-e63-wallpapers-12 nokia-e63-wallpapers-13 nokia-e63-wallpapers-14 e63-wallpapers-01 e63-wallpapers-02 e63-wallpapers-03 e63-wallpapers-04 e63-wallpapers-05 e63-wallpapers-06 e63-wallpapers-07 e63-wallpapers-08 e63-wallpapers-09 e71-wallpapers-01 e71-wallpapers-02 e71-wallpapers-03 e71-wallpapers-04 e71-wallpapers-05 e71-wallpapers-06 e71-wallpapers-07 e71-wallpapers-08 e71-wallpapers-09 e71-wallpapers-10 e71-wallpapers-11 e71-wallpapers-12 e71-wallpapers-13 e71-wallpapers-14 e71-wallpapers-15 e71-wallpapers-16 landscape-wallpapers-320x240-01 landscape-wallpapers-320x240-02 landscape-wallpapers-320x240-03 landscape-wallpapers-320x240-04 landscape-wallpapers-320x240-05 landscape-wallpapers-320x240-06

Ciekawe? Podziel się!