iphone-pig-flu iphone-swine-flu

Dość ciekawy, a zarazem dość abstrak­cyjny pomysł miał pewien twórca bloga o nazwie idesigniphone.com. Mianowicie wpadł on na pomysł by stworzyć tapety do najpop­u­larniejszego tele­fonu na świecie, czyli do iPhone. Pomysł sam w sobie oczy­wiś­cie nie jest ory­gi­nalny i wyjątkowy, gdyby nie to, że tapety te przed­staw­iają świnie i jest to nie­jako dedykowana paczka na pan­demię, która lada dzień zostanie ogłos­zona na świecie. Oczy­wiś­cie pomysł jed­nych może bawić, ale sądzę, że z godziny na godz­inę, gdy sytu­acja na świecie związana z tym wirusem ulega pogorsze­niu, robi­e­nie sobie żartów jest nie­jako nie na miejscu.

Gdyby ktoś pod­chodził do tej sprawy w nieco mniej poważny sposób i chci­ałby sobie “upięk­szyć” swo­jego iPhone’a, więcej tapet zna­jdziesz tutaj.

Ciekawe? Podziel się!