tmobileg1-wht-horiz-mainscreen


Dziś prezen­tu­jemy dar­mowe tapety dla Androida Era G1 o rozdziel­czości ekranu 320x480. Tapety te ide­al­nie pasują właśnie do tego mod­elu tele­fonu. Może­cie być pewni, że tapety nie zostaną przy­cięte — pasują ide­al­nie. Oczy­wiś­cie, jak już wcześniej wspom­ni­ałem tapety są do pobra­nia całkowicie za darmo. Nie wiesz jak pobrać tapety na swo­jego Androida — przeczy­taj instrukcję obsługi poniżej.

Instrukcja obsługi:

Poniżej prezen­tu­jemy 20 miniatur tapet na Twój tele­fon, ale żeby poprawnie dzi­ałały należy na nie raz kliknąć, by móc przeglą­dać i pobierać tapety. Następ­nie klikamy prawym przy­ciskiem myszki i wybier­amy “zapisz obrazek jako…”. Gdy zapiszemy już wybraną tapetę na dysku kom­put­era należy ją prze­nieść do pamięci tele­fonu poprzez podłącze­nie kom­put­era z komórką za pomocą Blue­tooth lub pobrać tapetę bezpośred­nio na swój tele­fon, gdy jesteśmy połączeni bezpośred­nio z internetem.

Ciekawe? Podziel się!