samsung_logo_2.jpg

Praw­dopodob­nie z Korei pochodzą zdję­cia najnowszego tele­fonu, który już w najbliższym cza­sie ma się pojawić w sprzedaży — to Sam­sung  S8000. Jak wynika z infor­ma­cji przed­staw­ionych przez por­tal gsmarena.com model ten będzie wyposażony w aparat 5 megapik­sela z aut­o­fokusem i pod­wójną lampą LED.

Tele­fon swoim wyglą­dem przy­pom­ina Sam­sunga S5600, ale jak zapew­nia zagraniczny por­tal tele­fon ma być tańszą wer­sją Sam­sunga S8300, wyposażonego w aparat 8 megapik­sela, który ma wejść na rynek już w najbliższym czasie.

Pozostałe dane tech­niczne tele­fonu nie są jeszcze w pełni znane. Praw­dopodob­nie S8000 będzie wyposażony w wyświ­et­lacz 240x400 i możliwe także, że będzie posi­adał GPS-a i możli­wość przesyła­nia danych w tech­nologii HSDPA do 7.2Mbps.

Zapraszamy do obe­jrzenia galerii

[sin­glepic id=1 w=320 h=240 float=none]  [sin­glepic id=2 w=320 h=240 float=none] [sin­glepic id=3 w=320 h=240 float=none]  [sin­glepic id=4 w=320 h=240 float=none]  [sin­glepic id=5 w=320 h=240 float=none]  [sin­glepic id=6 w=320 h=240 float=none]

Źródło: gsmarena

DailyMobile.pl - bądź z telefonami na TY


Ciekawe? Podziel się!